Změnit velikost textu  

Průvodce BBCode

Úvod

Co je BBCode
BBCode je jednoduchá implementace HTML. O tom, jestli můžete nebo nemůžete používat BBCode ve vašich příspěvcích rozhoduje administrátor. Navíc můžete sami vypnout zpracování BBCode jednotlivě u každého příspěvku. BBCode je sám o sobě velmi podobný HTML, značky jsou uzavřeny v hranatých závorkách [ a ] narozdíl od HTML, kde jsou použity < a > a dává vám velké možnosti ovlivnit to, jak bude a je příspěvek zobrazován. Záleží také na zvoleném vzhledu fóra, jestli se vám zobrazí jednoduché klikací menu, pomocí kterého můžete velmi jednoduše aplikovat styly. I přesto můžete tento průvodce shledat užitečným.
Nahoru

Formátování textu

Jak vytvořit tučný nebo podtržený text a kurzívu
BBCode obsahuje značky pro základní formátování textu. Ty můžete použít takto:
 • Pro ztučnění textu ho vložte mezi značky [b][/b], např.

  Z [b]Ahoj[/b]

  se stane Ahoj
 • Pro podtržení použijte [u][/u], např.:

  Z [u]Dobré ráno[/u]

  se stane Dobré ráno
 • Pro aplikaci kurzívy použijte [i][/i], např.

  Toto je [i]Skvělé![/i]

  bude Toto je Skvělé!
Nahoru

Jak změnit barvu a velikost textu
BBCode umožňuje také upravit barvu a velikost textu. Mějte na paměti, že zobrazení velikosti závisí na jednotlivých prohlížečích:
 • Změna barvy textu je dosažena jeho obalením tagem [color=][/color]. Můžete buďto použít jednoduché (anglické) názvy barev (např. red, blue, yellow, etc.) anebo hexadecimální zápis, např. #FFFFFF, #000000. Pro ukázku, pro vytvoření červeného textu můžete použít:

  [color=red]Nazdar![/color]

  nebo

  [color=#FF0000]Nazdar![/color]

  Oba dva způsoby budou mít ve výsledku tuto podobu: Nazdar!
 • Změna velikosti textu je dosažena podobným způsobem, pomocí [size=][/size]. Velikost se určuje v procentech a administrátor může zvolit maximální přípustnou hodnotu velikosti písma. Například:

  [size=75]Drobný text[/size]

  bude Drobný text

  kdežto:

  [size=150]Zvětšný text[/size]

  bude Zvětšený text
Nahoru

Mohu kombinovat formátovací značky?
Samozřejmě, že ano, například, pokud chcete upoutat pozornost, můžete napsat:

[size=18][color=red][b]KOUKNĚTE NA MĚ![/b][/color][/size]

a výsledek bude KOUKNĚTE NA MĚ!

Nedoporučujeme ale, aby většina vašich příspěvků takto vypadala! Mějte na vědomí, že je na vás, aby byly značky správně zakončeny. Například následující příklad je špatně:

[b][u]Toto je špatně![/b][/u]
Nahoru

Citace a text s pevnou šířkou

Citování příspěvků v odpovědi
Jsou dva způsoby citace, se zdrojem nebo bez.
 • Pokud použijete funkci Citace při psaní odpovědi, všimněte si, že citovaný text je uzavřen ve značkách [quote=""][/quote]. Tento způsob vám umožňuje připsat koho citujete, např. pro citaci Pana Brambory byste zadali:

  [quote="p. Brambora"]Text, který napsal pan Brambora bude zde[/quote]

  Výsledná výstup by přidal p. Brambora napsal: před samotný text. Pamatujte, že musíte přidat uvozovky "" kolem jména, které citujete, jsou povinné.
 • Druhá metoda umožnuje citovat něco jen naslepo. Pro zobrazení takovéto citace původní text vložte mezi značky [quote][/quote]. Když zobrazíte tuto zprávu, výsledek bude jen Citace: před samotným textem.
Nahoru

Kód nebo text s pevně stanovenou šířkou
Pokud chcete mít výstup nějakého kódu, nebo de facto čehokoliv co potřebuje mít pevně danou šířku (font typu Courier), vložte tento text mezi značky[code][/code], např.

[code]echo "Toto je kus kódu";[/code]

Všechna formátování uskutečněná mezi [code][/code] se nebudou zpracovávat. PHP kód může být zvýrazněn pomocí značek code takto: [code=php][/code], při odesílání PHP kódu je vhodné použít tuto možnost.
Nahoru

Vytváření seznamů

Vytvoření jednoduchého seznamu
BBCode podporuje dva druhy seznamů, číslovaný a nečíslovaný(odrážkovaný). Jsou stejné jako jejich protějšky v HTML. Nečíslovaný seznam zobrazí položky v řadě pod sebou uvozené odrážkou. Pro vytvoření takovéhoto seznamu se používá [list][/list] a každou položku seznamu uveďte značkou [*]. Např. pro seznam vašich nejoblíbenějších barev použijete:

[list]
[*]červená
[*]modrá
[*]žlutá
[/list]

Toto vytvoří následující seznam:
 • červená
 • modrá
 • žlutá
Nahoru

Vytvoření číslovaného seznamu
Druhý typ seznamu vám dává možnost určit co bude zobrazeno před jednotlivými položkami. Pro vytvoření takovéhoto seznamu použijte značky [list=1][/list](číslovaný seznam) nebo alternativně [list=a][/list] pro abecední seznam(a,b,c,d). Položky se uvozují stejnou značkou jako u nečíslovaného seznamu, tedy značkou [*]. Například:

[list=1]
[*]první možná odpověď
[*]druhá možná odpověď
[*]třetí možná odpověď
[/list]

vytvoří následující seznam:
 1. první možná odpověď
 2. druhá možná odpověď
 3. třetí možná odpověď
Abecední seznam bude vypadat úplně stejně, jenže čísla(1,2,3…) budou nahrazena písmeny(a,b,c…)
Nahoru

Vytváření odkazů

Odkazy na jinou stránku
BBCode umožňuje několik způsobu jak vytvořit odkazy v příspěvku
 • Prvním z těchto způsobů je značka [url=][/url], cokoliv zadáte za znak rovnítka(=) bude obsahem odkazu, takže například pro odkaz na stránku české podpory phpBB byste mohli použít:

  [url=http://www.phpbb.cz/]Navštivte phpBB.cz![/url]

  Toto vytvoří následující odkaz, Navštivte phpBB.cz! Odkaz se zobrazí buď ve stejném anebo v novém okně podle nastavení prohlížeče.
 • Pokud chcete, aby se odkaz zobrazil na fóru sám jak je, tak stačí použít zápis:

  [url]http://www.phpbb.com/[/url]

  Toto vytvoří následující odkaz, http://www.phpbb.com/
 • phpBB obsahuje také funkci automatické doplnění URL, která přemění nedokončený odkaz v syntakticky správný(i klikatelný), odkaz nemusí být uzavřen v značkách url ani obsahovat uvozující http://. Například pokud napíšete www.phpbb.com ve vaší zprávě, phpBB to automaticky převede na www.phpbb.com.
 • Stejné platí i pro e-mailové adresy, můžete buďto použít tento zápis:

  [email]nekdo@nekde.cz[/email]

  , který bude ve výsledku vypadat takto: nekdo@nekde.cz anebo můžete naspat jen nekdo@nekde.cz do vaši zprávy, a bude to automaticky převedeno do formy odkazu.
Jako všechny BBCode značky můžete vkládat jiné značky do zápisu [url][/url] jako např.: [img][/img] (viz. další položku), [b][/b], atd. U formátovacích značek je na vás dodržet správně pořadí uvozujících a ukončujících značek:

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/url][/img]

není správně!
Nahoru

Zobrazení obrázků v příspěvku

Přidání obrázku do příspěvku
phpBB BBCode obsahuje také možnost jak zobrazit obrázek přímo ve vašem příspěvku. Je potřeba si pamatovat dvě velmi důležité věci; mnoho uživatelů nemá rádo, když je v příspěvku obsaženo více obrázků, popř. v nerozumné velikosti a za druhé, obrázek musí být dostupný z internetu, nestačí aby byl uložen na vašem počítači. Obrázek lze také nahrát pomocí přílohy, pokud je administrátor povolí na tomto fóru. Pro zobrazení obrázku musíte vložit jeho url mezi značky [img][/img]. Např.:

[img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img]

Můžete také vložit tento zápis do značek [url][/url]pokud si přejete, např.

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img][/url]

bude ve výstupu:


Nahoru

Přidání přílohy k příspěvku
Přílohy mohou být nyní umístěny kdekoliv v příspěvku použitím nové [attachment=][/attachment] BBCode značky, pokud jsou přílohy povoleny správcem fóra & pokud máte dostatečná oprávnění pro přidání přílohy.
Nahoru

Jiné dotazy

Mohu vkládat vlastní značky?
Pokud jste administrátorem, tak přes administrační rozhraní můžete přidávat své vlastní BBCode značky, které budou následně použitelné na fóru.
Nahoru
cron