BetRating.cz - hodnocení online společností zaměřené na sázky, poker a casino KursovéSázky.info - informace o on-line kursovém sázení / kurzové sázky Pokerové.info - informace o on-line pokeru / online poker TipNaTip.cz - nejlepší tipy a analýzy pro sázkaře BetRating.sk - hodnotenie online spoločností zameraných na stávky, poker a casino

Změnit velikost textu   Napsat e-mail   Verze pro tisk

BWIN=vyhozené peníze

Bet365, Unibet, Bwin, Betfair, Expekt, SportingBet, bet-at-home, BetClic aj.
KursovéSázky.info - podrobné informace o online sázení - http://www.kursovesazky.info

BWIN=vyhozené peníze

Příspěvekod xxx » 17. února 2014 16:07

přátelé, nepoužívejte bwin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vyhozené peníze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

účet na bwinu, vložil jsem si 1.000Kč sázkami live jsem se dopracoval na 84.000,-
okamžitě mi snížili vklad na max 600kč / jednoduchá sázka a max 600 / komcinovaná. Protože vsázím za 4 nebo 5 tis je to zcela k ničemu. Chtěl jsem výplatu, 4 dny nic, potom další doklad, zase nic, výpis z účtu zase nic, kopii karty zase nic a nakonec mi zablokovali účet, vytáhli si svoje podmínky: bod 17.1.3 je skvělý, pochopil jsem to tak, že pokud máte účet jinde, jste v hajzlu


14. PODVODNÉ AKTIVITY, ZAKÁZANÉ TRANSAKCE A NEÚSPĚŠNÉ PLATBY

Zastáváme politiku nulové tolerance vůči nepatřičnému hraní a podvodným aktivitám. Pokud podle našeho výhradního uvážení shledáme, že jste podváděli nebo se pokusili ošidit nás a/nebo skupinu nebo jakéhokoli jiného uživatele, který jakýmkoli způsobem využívá naše služby, včetně, mimo jiné manipulace her nebo podvodů s platbami, manipulace se službami umožňujícími platby ve více měnách, sázení na všechny možné výsledky zápasu nebo události, nebo tehdy, když máme podezření, že jste provedli podvodnou platbu, včetně použitý kradených kreditních karet, nebo že jste podnikli jinou podvodnou aktivitu (včetně, mimo jiné zpětného zúčtování či jiného zrušení platby) nebo zakázanou transakci (včetně, mimo jiné praní peněz) nebo pokud vaše banka z nějakého důvodu nuhradila vaše platby, vyhrazujeme si právo pozastavit a/nebo uzavřít váš účet a vymáhat nedobytné dluhy za použití všech způsobů, které nám ze zákona přísluší, včetně především (i) přičtení dané částky na vrub vašemu účtu; a (ii) pověření třetí strany - inkasní agentury, aby dluh vymohla. To může mít neblahé následky na váš úvěrový rating a nutí nás sdílet vaše osobní údaje (včetně vaší identity) s odpovídajícími agenturami, a nahlásit jakoukoli protizákonnou nebo podezřelou činnost příslušným úřadům. podvodnou platbu, včetně použitý kradených kreditních karet, nebo že jste podnikli jinou podvodnou aktivitu (včetně, mimo jiné zpětného zúčtování či jiného zrušení platby) nebo zakázanou transakci (včetně, mimo jiné praní peněz) nebo pokud vaše banka z nějakého důvodu nuhradila vaše platby, vyhrazujeme si právo pozastavit a/nebo uzavřít váš účet a vymáhat nedobytné dluhy za použití všech způsobů, které nám ze zákona přísluší, včetně především (i) přičtení dané částky na vrub vašemu účtu; a (ii) pověření třetí strany - inkasní agentury, aby dluh vymohla. To může mít neblahé následky na váš úvěrový rating a nutí nás sdílet vaše osobní údaje (včetně vaší identity) s odpovídajícími agenturami, a nahlásit jakoukoli protizákonnou nebo podezřelou činnost příslušným úřadům. pověření třetí strany - inkasní agentury, aby dluh vymohla. To může mít neblahé následky na váš úvěrový rating a nutí nás sdílet vaše osobní údaje (včetně vaší identity) s odpovídajícími agenturami, a nahlásit jakoukoli protizákonnou nebo podezřelou činnost příslušným úřadům. rating a nutí nás sdílet vaše osobní údaje (včetně vaší identity) s odpovídajícími agenturami, a nahlásit jakoukoli protizákonnou nebo podezřelou činnost příslušným úřadům.
Vyhrazujeme si právo zrušit platnost nebo zadržet jakékoli nebo všechny výhry získané jakoukoli osobou nebo skupinou osob, a zrušit platnost nebo zadržet jakékoli standardní hráčské body získané jakoukoli osobou nebo skupinou osob, pokud máme opodstatněný důvod se domnívat, že řečená osoba nebo skupina osob jakýmkoli způsobem jedná nebo jednala ve spojení s pokusem o podvod nebo o poškození naše a/nebo skupiny a/nebo služeb a/nebo platforem.umísťování informací nebo kontaktování našich zákazníků za účelem nabízení či šíření jakýchkoli nabídek, produktů nebo služeb.

V zájmu ochrany údajů, bezpečnosti a prevence podvodů nedovolujeme použití jakýchkoli komunikačních kanálů v rámci služeb a/nebo platforem (včetně především chatovacích boardů u stolů s krupiéry) k nabízení nebo šíření jakýchkoli nabídek, produktů a služeb (ať už vašich nebo třetí strany). Máte výslovně zakázáno umísťování informací nebo kontaktování našich zákazníků za účelem nabízení či šíření jakýchkoli nabídek, produktů nebo služeb.

Pokud jde o služby sportovního sázení a služby dostihového sázení, pak v případě, že pojmeme podezření, že došlo ke zmanipulování, zmanipulování cen nebo k jiné manipulaci události, si vyhrazujeme právo podle našeho výhradního uvážení (i) pozastavit nabídku jakékoli události nebo série událostí v jakémkoli z našich trhů; a (ii) pozdržet a/nebo zadržet výplaty za jakoukoli událost nebo sérii událostí v naší nabídce, dokud příslušné sportovní organizace nepotvrdí integritu dané události nebo série událostí. události nebo série událostí, vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení pozastavit jakékoli sázky uzavřené na takové události, buď na základě identifikace jakékoli osoby coby držitele sázkových vědomostí nebo informací ze zákulisí, nebo jiné osoby, která je podle našeho opodstatněného mínění s takovou osobou spojena, jedná ve spojení s ní nebo je s ní nějakým způsobem v kontaktu.

V případě, že příslušné sportovní organizace potvrdí, že došlo k aktivní manipulaci události nebo série událostí, vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení pozastavit jakékoli sázky uzavřené na takové události, buď na základě identifikace jakékoli osoby coby držitele sázkových vědomostí nebo informací ze zákulisí, nebo jiné osoby, která je podle našeho opodstatněného mínění s takovou osobou spojena, jedná ve spojení s ní nebo je s ní nějakým způsobem v kontaktu.

17. ZABAVENÍ PENĚZ A UZAVŘENÍ ÚČTU
17.1

NA ZÁKLADĚ NAŠEHO VOLNÉHO UVÁŽENÍ A V SOUVISLOSTI S VAŠÍM ÚČTEM, JAKÝMKOLI SOUVISEJÍCÍM ÚČTEM U POSKYTOVATELE ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB (jak je definován v oddílu 8), JAKÝMIKOLI ÚČTY, KTERÉ MŮŽETE MÍT NA JINÝCH STRÁNKÁCH A/NEBO KASINECH A/NEBO SLUŽBÁCH VLASTNĚNÝCH A PROVOZOVANÝCH SKUPINOU NEBO JEJÍM JMÉNEM, A, V SOUVISLOSTI S VAŠÍM VYUŽÍVÁNÍM HERNÍCH SLUŽEB, JAKÝCHKOLI SLUŽEB VYUŽÍVAJÍCÍCH PLATFORMU SDÍLENÝCH HER/STOLŮ SI VYHRAZUJEME PRÁVO UKONČIT TUTO SMLOUVU, ZADRŽET ZŮSTATEK NA VAŠEM ÚČTU A VYMÁHAT Z TAKOVÉHO ÚČTU ČÁSTKU JAKÝCHKOLI ZASAŽENÝCH VÝPLAT, BONUSŮ A VÝHER, POKUD:

17.1.1

závažně porušíte jakékoli ustanovení této smlouvy;


17.1.2

se dozvíme, že jste služby využili nebo se je pokusili využít za účelem podvodu, tajné úmluvy (včetně případů zpětného zúčtování) nebo nezákonné či nekalé činnosti (včetně, mimo jiné manipulace služeb umožňujícími platby ve více měnách);

17.1.3

se dozvíme, že jste hráli na jakékoli jiné gamingové stránce nebo jste využili jakékoli jiné služby a v této souvislosti jste podezříváni z podvodu, tajné úmluvy (včetně případů zpětného zúčtování) nebo nezákonné či nekalé činnosti;

17.1.4

jste provedli zpětné zúčtování nebo jste odmítli jakýkoli nákup či platby, které jste provedli na svůj účet;

nebo

17.1.5

jste v konkurzu či v obdobném řízení kdekoli na světě.
xxx
 

BWIN=vyhozené peníze

Příspěvekod Návštěvník » 10. dubna 2014 22:08

SOUHLASÍM PODOBNÉ SE MI STALO TAKÉ:Pane Surový, děkujeme za Váš e-mail a omlouváme se za opožděnou odpověď. Dovolujeme si Vám oznámit, že jsme se rozhodli natrvalo uzavřít Vaše konto. Litujeme, ale musíme Vám oznámit, že z Vašeho účtu nelze převést žádné platby. Níže najdete příslušnou pasáž našich Všeobecných obchodních podmínek. Najdete ji i na naší internetové stránce v položce Nápověda> Právní aspekty> VOP> Všeobecné resp. pod následujícím Podvodné aktivity, ZAKÁZÁNO TRANSAKCE A NEÚSPĚŠNÉ VKLADY Řídíme se politikou nulové tolerance vůči nepřiměřenému hraní a podvodným aktivitám. V případě, že budeme toho názoru, že nás podvádíte nebo se pokusili podvést nás a / nebo skupinu nebo jakýmkoli způsobem kteréhokoli jiného uživatele služeb, včetně, ale bez omezení, manipulací her nebo finančních podvodům, manipulací prostředků více měn, sázením na všechny možné výsledky hry nebo události nebo v případě, že Vás podezíráme z podvodné platby, včetně používání ukradených kreditních karet nebo jiných podvodných aktivit (včetně, ale ne omezeně na jakékoli transakce typu charge-back nebo jiné vrácené platby) nebo ze zakázaných transakcí (včetně, ale ne omezeně na praní špinavých peněz) nebo v případě, že Vaše vklady nebyly z jakéhokoliv důvodu kryté Vaší bankou, vyhrazujeme si právo pozastavit a / nebo uzavřít Vaše konto a vyrovnat otevřené požadavky jakýmkoli legálním způsobem, který je k dispozici, včetně, ale ne omezeně na (i) odúčtování dlužné částky z Vašeho účtu nebo (ii) pověření příslušných inkasních agentur vymáháním dluhy. Takový krok může mít negativní dopad na hodnocení Vaší bonity a bude vyžadovat poskytnutí Vašich osobních informací (včetně vaší totožnosti) těmto agenturám a nahlášení jakýchkoli trestních nebo podezřelé činnosti příslušným orgánům. Vyhrazujeme si právo, prohlásit za neplatné a zadržet některé nebo všechny výhry kterýchkoli osob nebo skupin osob a zrušit a odepřít standardní hráčské body, získané jakoukoli osobou nebo skupinou osob, když máme oprávněný důvod domnívat se, že takováto osoba nebo skupina osob jedná nebo jednala v souvislosti s pokusem o podvod nebo poškození as úmyslem nás a / nebo skupinu a / nebo služby a / nebo platformy jakýmkoli způsobem poškodit. 17. PŘEPADENÍ A ZRUŠENÍ KONTA 17.1. VYHRAZUJEME SI PRÁVO, DLE NAŠEHO NEOMEZENÉHO UVÁŽENÍ A VE VZTAHU K Vašemu kontu, JAKÉMUKOLI Související účet u poskytovatele ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB (jak je definováno v odstavci 8), JAKÝMKOLI účet, který MÔ6ETE MÍT NA JINÝCH STRÁNKÁCH A / NEBO kasina a / ALEBOSLUŽBÁCH, držení a PROVOZOVANÝCH SKUPINU NEBO JEJÍ JMÉNEM, JAK AJ VE VZTAHU K VAŠEMU využívaným gamingových SLUŽEB, JAKÝCHKOLIV SLUŽEB, sdílejících PALTFORMU SDÍLENÝCH STOLŮ, zadržel ZŮSTATEK NA VAŠEM ÚČTU A ZÍSKAT Z TAKOVÉHO KONTA SUMUAKÝCHKOĽVEK POSTIŽENÉ výplatu, BONUSŮ A VÝHER, KDYŽ: 17.1.1. jste závažně porušili kteroukoli z těchto podmínek; 17.1.2. se dozvíme, že jste služby využívaly nebo se pokoušeli využít za účelem podvodu, tajných dohod / tajných dohod (i ve vztahu se zpětnými platbami) nebo nezákonnými nebo nepřiměřenými aktivitami (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli manipulací zařízení s více měnami); 17.1.3 . se dozvíme, že jste hráli na některé jiné stránce, poskytující online gamingu resp. používali služby takové stránky a byly při tom přistiženi při podvodu, tajných dohodách (i ve vztahu k zpětným poplatkem) nebo nezákonných nebo nepřiměřených aktivitách; 17.1.4. jste provedli platbu typu charge-back nebo odmítli kterýkoli nákup nebo platbu, které jste převedli na své konto; nebo 17.1.5. jste v úpadku nebo podobném řízení kdekoli na světě
Návštěvník
 

BWIN=vyhozené peníze

Příspěvekod romangti » 25. dubna 2014 15:49

Bwin jsou nejvetsi zlodeji!!!Proc maji asi vsude tolik reklam?Pamatujte si vsichni dobre ze: čím větší reklama,tím větší ZLODEJ!!! A u bwin to plati dvojnasob.Hral jsem automaty a asi za 3 roky jsem zjistil ze vyhrat je nemozne,ted hraju u Unibet.com a jsem doopravdy spokojen,sance na vyhru je podle mne tak pul na pul.Bwin by mel mit motto:Mrdá vám?přijdte k nám!
romangti
 


Zpět na online sázkové kanceláře mezinárodní v CZ/SK jazyce

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron